Bakus Blog

Just another rzeczywistość…

Home » 2008 » Listopad

Skróty w Mac OSX [za AppleMania]

Skróty klawiszowe obsługiwane są praktycznie przez każdy system operacyjny. Pomagają one w bardzo sprawnym wykonywaniu niektórych czynności, bez zbędnego wskazywania opcji przy użyciu np. myszki. Na co dzień korzystamy z kilku – góra kilkunastu.

Continue reading