VNC na Ubuntu na szybko

Jak szybko uruchomić VNC nie mając dostępu do GUI na danej maszynie? Sprawa wydawała się prosta, jednak ma drobny haczyk – dlatego zebrałem wszystko w jednym miejscu. Może kiedyś komuś (lub mi 😉 ) przyda się taki kopiuj-wklej manual.
Zaczynamy od instalacji oprogramowania:

sudo apt install gnome-remote-desktop libsecret-tools

Następnie zapisujemy w keychain hasło (polecam poprzedzić polecenie spacją – nie zapisze się w historii bash):

$  echo -n 'xxXXxxXXxxXX' | secret-tool store --label="GNOME Remote Desktop VNC password" "xdg:schema" "org.gnome.RemoteDesktop.VncPassword"
$ secret-tool lookup "xdg:schema" "org.gnome.RemoteDesktop.VncPassword"
xxXXxxXXxxXX

Ustawiamy parametry pracy:

$ gsettings set org.gnome.mutter experimental-features "['screen-cast', 'remote-desktop']"
$ gsettings set org.gnome.desktop.remote-desktop.vnc view-only false
$ gsettings set org.gnome.desktop.remote-desktop.vnc auth-method 'password'

Upewniamy się, że VPN jest dopuszczone (domyślnie nie jest)

$ grdctl status
RDP:
	Status: disabled
	TLS certificate: 
	TLS key: 
	View-only: yes
	Username: (empty)
	Password: (empty)
VNC:
	Status: disabled
	Auth method: password
	View-only: no
	Password: (hidden)
$ grdctl vnc enable
$ grdctl status
RDP:
	Status: disabled
	TLS certificate: 
	TLS key: 
	View-only: yes
	Username: (empty)
	Password: (empty)
VNC:
	Status: enabled
	Auth method: password
	View-only: no
	Password: (hidden)

Uruchamiamy usługę (z poziomu użytkownika) i działa 🙂

$ systemctl --user start gnome-remote-desktop