Skróty w Mac OSX [za AppleMania]

Skróty klawiszowe obsługiwane są praktycznie przez każdy system operacyjny. Pomagają one w bardzo sprawnym wykonywaniu niektórych czynności, bez zbędnego wskazywania opcji przy użyciu np. myszki. Na co dzień korzystamy z kilku – góra kilkunastu.

W przypadku skrótów klawiszowych w komputerach Apple najczęściej korzystamy z:

⌘ = Command
⌥ = Opcja / Alt
⇧ = Shift
^ = Control

Podstawowe skróty klawiszowe z których korzystamy w trakcie pracy z dokumentami, czy korzystając z podstawowych funkcji systemu Mac OS:

⌘ + Q = Wyjdź
⌘ + W = Zamknij okno
⌘ + O = Otwórz plik w aplikacji
⌘ + P = Drukuj
⌘ + C = Kopiuj
⌘ + V = Wklej
⌘ + X = Wytnij
⌘ + S = Zapisz
⌘ + Z = Cofnij
⌘ + A = Zaznacz wszystko
⌘ + Y lub Spacja = Szybki podgląd
⌘ + Tab = Przełączanie między oknami

Pozostałe skróty klawiszowe:

⌘ + ⇧+ 3 = Zrzut całego ekranu
⌘ + ⇧ + 4 = Zrzut ekranu wybranego obszaru
⌘ + ⇧ + 4 + Spacja = Screenshot wybranego okna lub samego paska narzędzi
⌥ + ⌘ + Escape = Otwiera okno pozwalające na wymuszenie zamknięcia wybranych programów
⌘ + Spacja = Otwiera wyszukiwanie w Spotlight
⌘ + ` = Przełączanie między oknami tej samej aplikacji
⌘ + . = Przerwanie operacji
⌘ + ⇧ + ? = Otwiera pomoc
⌘ + I = Wyświetla informacje o pliku
⌘ + [ = Przejście wstecz w Finderze
⌘ + ] = Przejście dalej w Finderze
⌘ + Strzałka do góry = Przejście do katalogu wyżej
⌘ + Strzałka w dół = Otwiera folder pliku w Finderze
⌘ + ⌥ + T = Pokazuje ukryte paski narzędzi Findera
⌘ + Delete = Przenosi obiekt do kosza
⌘ + ⇧ + Delete = Opróżnia kosz
⌘ + E = Wysuwa dysk
⌘ + F = Szukaj
⌘ + G = Następny wynik wyszukiwania
⌘ + H = Ukrywa aplikację
⌘ + M = Minalizacja
⌘ + N = Nowe okno
⌘ + ⌥ + W = Zamyka wszystkie okna
⌘ + ⇧ + H = Przejście do katalogu domowego
⌘ + ⇧ + D = Przejście do biurka
⌘ + ⇧ + C = Przejście do komputera
⌘ + ⇧ + K = Przejście do sieci
⌘ + ⇧ + I = Przejście do iDisk
⌘ + ⇧ + A = Przejście do aplikacji
⌘ + ⇧ + U = Przejście do narzędzi
⌘ + ⇧ + G = Przejście do katalogu
⇧ + ⌘ + Q = Wylogowuje
⇧ + ⌘ + ⌥ + Q = Wylogowuje natychmiast
⌘ + D = Duplikuje w Finderze
⌘ + ⌥ + 8 = Włącza usługę Voice Over
⌘ + ⌥ + + = Funkcja powiększania obrazu
⌘ + ⌥ + – = Funkcja pomniejszania obrazu
⌘ + ⌥ + D = Pokaż/Ukryj Dock
^ + ⌘ + Wysuń = Zamknij wszystko i uruchom ponownie
⌥ + ⌘ + Eject = Śpij
⌘ + Shift + F = Znajdź plik po nazwie
⌘ + R = Odśwież widgety

Oczywiście wymienione skróty klawiszowe działać będą w sytuacji, gdy nie dokonywaliśmy żadnych edycji działań przypisanych do konkretnych kombinacji.

Kategoria: Mac
Tagi: ,